Begravelse

begravelse

Hvad er en begravelse?

Ved en kirkelig begravelse foregår jordpåkastelsen ude ved gravstedet, på kirkegården – og ikke inde i kirken, som ved en bisættelse.

Efter højtideligheden bæres kisten ud til gravstedet på kirkegården, eller køres dertil med rustvognen, med følge af familie og pårørende.

Ved gravstedet foregår jordpåkastelsen og mange pårørende vælger også at kaste en rose ned på kisten.

Det er individuelt om der afholdes en mindesammenkomst efter højtideligheden.

Prismæssigt er en begravelse lidt dyrere end en bisættelse, da kisten typisk er lavet af mere hårdført materiale og man skal betale for et gravsted i 25-30 år, kontra 10- 15 år for et urnegravsted.

Der findes anonyme gravsteder til kister og både individuelle gravsteder og familiegravsteder.

Vi varetager også borgerlige begravelser og afsked ved andre trosretninger.

Kirkelig begravelse

En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården.

Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den afdøde havde givet udtryk for andet.

Borgerlig begravelse

Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem, haven eller andet.

Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel, samt eventuel organist og kor.

Hvad koster en begravelse hvis men ikke er medlem af folkekirken?
Søby Begravelse gennemfører borgerlige begravelser for et tillægshonorar på kr 1000,-

Du er altid velkommen til at kontakte os ved yderligere spørgsmål.

Tlf: 50872200 • Døgnåbent